สภาเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน ของบบ้านพักเด็กฝึกอบรม

สภาเด็กและเยาวชน ของบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในตำบล เม…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ
คนพิการ

คนพิการ คนด้อยโอกาส รอการช่วยเหลือมีอีกเยอะ

คนพิการ คนด้อยโอกาส ที่รอการช่วยเหลือจากเรายังมีอีกเยอะครับ ผมเชื่อว่านักพัฒนาชุมชนที่ทำงานอยู่ในองค…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ
เบี้ยผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุ ที่รับบำนาญเรียกคืนหรือไม่

เบี้ยผู้สูงอายุ ที่รับเงินบำนาญ ซึ่งส่วนมากเป็นบำนาญพิเศษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบไม่ได้ ไม…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ
ย้ายบ้าน

ย้ายบ้าน ของมีขนเยอะ ย้ายเอง ขนเอง

ย้ายบ้าน เป็นอะไรที่ไม่อยากทำที่สุดครับ ผมไม่ได้อยู่บ้านตั้งแต่จบ ม.3 ที่มาเช่าหอพักอยู่ใกล้ที่เรียน…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ
บ้านสวนหัสดี

บ้านสวนหัสดี มาอำเภอเพ็ญต้องมาทานข้าวที่นี่

บ้านสวนหัสดี เป็นชื่อร้านอาหารเล็กๆ แต่สวยงาม อยู่ในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ร้านอยู่ในเขตที่หาย…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ