คุณสมบัติผู้สมัครนายก อบต. และ ส.อบต

เป็นข่าวมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วครับ (30  สิงหาคม  2564) ว่า เลขา กกต. จะหารือกับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. และเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 มีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0507/27888 เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมา (ทำเอาหลายคนฮือฮา)

ผมจึงสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครนายก อบต. และคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก อบต. ไว้ครับ (ที่บอกว่าสั้นๆ เพราะผมไม่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงเวลานี้)

คุณสมบัติผู้สมัครนายก อบต.

1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

3.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (ผู้แปลงวัญชาติเป็นคนไทย สมัครไม่ได้)

4.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก อบต.

1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

2.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภา อบต.) กฏหมายไม่กำหนดว่า ต้องจบการศึกษา หรือประสบการณ์การทำงาน ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ถ้ามีคุณสมบัติตามที่กฏหมายกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม ก็สามารถสมัครสมาชิก อบต.ได้

ข้อมูลจาก กรรมกร สีกากี

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*