อบรมเบี้ยยังชีพ ชมรมและ มสธ.ได้ทำ MOU กะกรมมั้ย

อบรมเบี้ยยังชีพ

อบรมเบี้ยยังชีพ ชมรมพัฒนาชุมชนและ มสธ.ได้ทำ MOU กับกรมมั้ย – ถามกันมามากเหลือเกินกับคำถามนี้ ที่ถามกันเพราะมีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตัวหนึ่ง เรื่อง การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกมา

อ่านชื่อเรื่องแล้วตกอกตกใจกันใหญ่เลยครับ โทรมาถามก็เยอะมาก คนที่ไปมาแล้วกลัวว่าจะได้คืนเงิน ส่วนคนที่ยังไม่ได้ไป นายก ปลัด คลัง ไม่ให้ไป

ที่จริง ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ก็ได้แจ้งไว้เมื่อ 3 ธันวาคม 2561 แล้ว มาถึงปีงบประมาณ 2563 อยากบอกอีกครั้งว่า

อย่าตกใจ  แจ้งเรื่องการฝึกอบรมฯ ตามที่ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชนในบริบท การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์” นั้น

การจัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556   ชมรมไม่เคยได้ไปทำความร่วมมือกับกรมฯ  แต่มีบางครั้งเมื่ออดีตได้เชิญวิทยากรจากรมฯมาร่วมบรรยาย

แต่ปัจจุบัน เราทำงานด้านนี้มาด้วยความเชี่ยวชาญและเข้าใจปัญหาดี   ประเด็นไหนที่มาใหม่ เราไม่เข้าใจ เราก็ได้ขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ของกรมฯเพื่อทำความเข้าใจตรงกัน

แต่ปัจจุบัน  มิได้ขอเชิญวิทยากรจากรมฯหรือจะทำความร่วมมือกับกรมฯแต่อย่างไร…

ท่านที่ตกใจกับหนังสือฉบับนี้ ท่านได้อ่านรายละเอียดข้างในหรือยังไม่รู้ครับ หนังสือฉบับนี้บอกแนวทางเรื่องของหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือกับกรมฯเท่านั้นครับ

ถ้าโครงการที่ทำความร่วมมือจากกรมฯ กรมจะมีหนังสือแจ้งจังหวัดและ อปท.เพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม  และกรมฯไม่มีนโยบายให้มหาวิทยาลัย ที่ทำความร่วมมือกับกรมฯ ทำหนังสือแจ้ง อปท.หรือจังหวัดเอง  และโครงการนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากรมฯแล้วเท่านั้น  และกรมไม่มีนโยบายในการสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆแต่อย่างไร

นอกจากนี้ ชมรมพัฒนาชุมชนฯ ยังได้แจ้งอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า

แต่มิได้หมายถึง ส่วนราชการอื่น มหาวิทยาลัยอื่นที่จัดการฝึกอบรมฯ

ซึ่งการที่ชมรมพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับ มสธ.จัดนั้นเป็นไป นอกเหนือ จากหนังสือฉบับดังกล่าว และท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   โดยเบิกได้เต็มจำนวนที่เรียกเก็บ ตามข้อ 28(1) เนื่องจาก มสธ. เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ถ้าท่านไปอบรมฯ ท่านไม่โดนเรียกเงินคืนแน่นอน คนที่โดนเรียกเงินคืนคือ ไปลงทะเบียนแล้วหายไปเที่ยวที่อื่นมากกว่าครับ มิได้อยู่ในสถานที่ที่อบรม การที่เข้าอบรมกับชมรมพัฒนาชุมชน ท่านจะได้เครือข่ายในการทำงาน ได้ประสบการณ์โดยตรงจากคนทำงานด้วยกัน

เนื่องจากพวกเราไม่ได้ทำเรื่องเบี้ยยังชีพอย่างเดียว

ไม่มีใครรู้ใจพวกเรา เท่ากับพวกเรากันเอง ดังนั้นอย่ากังวล ถ้ามีใครบอกว่า ไปแล้วเดี๋ยวโดนเรียกเงินคืน  เดี๋ยว สตง.คืน  อย่าไปเชื่อครับ ชมรมฯ จัดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556  ยังไม่มี อปท.ไหนโดนเรียกเงินคืนจากการมาลงทะเบียนอบรมกับ มสธ.เลย

ชมรมพัฒนาชุมชน ร่วมมือกับ มสธ.  แต่คนที่จัดจริงๆ คือ มสธ. ออกใบเสร็จจาก มสธ. เบิกได้เต็มจำนวนเพียงแต่ มสธ.มาทำความร่วมมือกับชมรมฯ เท่านั้น  และเมื่อกลางปีที่ผ่านมา กรมฯก็แจ้งแล้วว่า ท่านสามารถยืมเงินไปจ่ายค่าลงทะเบียนก่อนได้โดยใช้ใบเปอิน (สำเนาใบนำฝาก) และรีบนำใบเสร็จมาประกอบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการอบรมฯ (ก็ 15 วันที่ท่านต้องคืนเงินไปราชการด้วย)

แจ้งมาเพื่อโปรดทราบและอย่าตกใจ 

แล้วเจอกันครับ  อบรมเบี้ยยังชีพ  ในปีงบประมาณ 2563 นี้หลากหลายรุ่นดังนี้

รุ่น 1 เลย วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จัดไปแล้ว

รุ่น 2 ชะอำ เพชรบุรี วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมลองบีช ชะอำ

รุ่น 3 พิเศษ วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รุ่น 4 พิเศษ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

รุ่น 5 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมห้วยขาแข้งฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งจัดงาน 13 ปีชมรมพัฒนาชุมชน ด้วยครับ

พร้อมรุ่นไหน ไปรุ่นนั้น และเดี๋ยวจะมาอัพเดทข้อมูลในปี 2563 ให้ทราบต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*