เลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 63 ไม่มีเลือกล่วงหน้า

เลือกตั้ง อบจ.

เลือกตั้ง อบจ. หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนายกและสมาชิกสภา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะจ๊ะ

คนที่ย้ายทะเบียบบ้านข้ามจังหวัดในช่วง 1 ปีก่อนการเลือกตั้ง จะเป็นคนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเลย ทั้งที่เก่าและที่ใหม่ เออ…อันนี้ท่านเป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งเอง แถมเพิ่งกำหนด ทำไมไม่บอกล่วงหน้าเป็นปีหน่อยล่ะครับว่าจะเลือกตั้งวันไหน ใครๆ เขาจะได้วางแผนถูก ว่าควรจะย้ายทะเบียนบ้านไปจังหวัดอื่นตอนไหน …อิหยังวะ…

ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง

เรามาดูกันหน่อยครับว่า ถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น 62 บอกไว้ว่า อันดับแรกเลยคงเป็น การสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว. สส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พวกนายก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. อะไรแบบนี้ สมัครไม่ได้ครับ ไม่มีสิทธิสมัครว่างั้นเหอะ

อย่างที่สอง แม้แต่ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ก็ไม่ได้เหมือนกัน

อย่างที่สาม จะไปลงชื่อ เข้าชื่อ กับเขาเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ก็ทำไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่า ไม่ได้ไปเลือกตั้งคราวนี้ อย่าไม่ชอบนายกหรือ ส.อบต. หรือ สท. หรือ สจ. นะ

ต่อไปคือ ถ้าท่านไม่ได้ไปเลือกตั้ง ท่านจะเป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง รองนายก อปท. เลขานายก อปท. เลขาประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขาประธานสภาท้องถิ่น เลขารองประธานสภาท้องถิ่น หรือพวกที่ปรึกษา อะไรต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ครับ

เลือกตั้ง อบจ.

ถ้าไปเลือกตั้งไม่ได้ต้องทำอย่างไร

ถ้าไปเลือกตั้งไม่ได้ต้องแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิไม่ได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภานใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

เหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล ป่วยไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร (เหตุผลนี้น่าจะไม่มีในเขตอีสานบ้านเรา) ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นตามที่ กกต.กำหนด เป็นต้น

ถ้าเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ถึง 1 ปี ทำยังไง

พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น 62 มาตรา 38 กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ว่า ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เราเลือกตั้ง อบจ. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 คนที่มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2563

แต่ถ้าย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่ง ไปยังเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภายในจังหวัดเดียวกัน ไม่ถึง 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้คนนั้นมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิม โดยจะต้องไปขอเพิ่มชื่อกับนายทะเบียนอำเภอก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

การย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี ถือว่าไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง เนื่องจากไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในเขตเลือกตั้งจังหวัดเดิม และจังหวัดใหม่ แต่การไม่ได้ไปเลือกตั้งด้วยเหตุนี้จะไม่ถูกตัดสิทธิตามมาตรา 42 ที่บอกไว้ด้านบนนะครับ

สรุป

เลือกตั้ง อบจ. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต ใครที่ย้ายทะเบียนบ้านไปที่ใหม่ไม่ถึง 1 ปี ถ้าย้ายในเขตจังหวัดเดียวกัน ให้ไปเลือกที่ทะเบียนบ้านเดิม แต่ถ้าใครย้ายข้ามจังหวัดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่เสียสิทธิ

ที่มา : https://www.facebook.com/iLawClub/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*