เลือกตั้ง62 : ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม

เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 – ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้นมีระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองใหญ่ หรือเรียกว่าออกแบบมาคุมกำเนิดพรรคการเมืองนั่นเอง

และต้องรู้ด้วยนะว่า ระบบนี้ไม่มีประเทศไหนใช้ มีเพียงประเทศไทยเท่านั้น

ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 350 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเพื่อกาผู้สมัครที่ชื่นชอบ

ขณะเดียวกันการกาผู้สมัครที่เราชื่นชอบจะส่งผลให้เป็นการเลือกพรรคการเมืองที่เขาสังกัดอยู่ไปด้วย ซึ่งคะแนนที่เราให้พรรคจะนำไปคำนวณเพื่อคิดที่นั่ง ส.ส.ทั้งสภาที่พรรคการเมืองนั้นควรจะได้

ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 350 คน เป็นระบบเลือกตั้งเสียงข้างมาก แต่ละเขตจะมี ส.ส.ได้เขตละ 1 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้เพียงคนเดียว ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เป็น ส.ส. ยกเว้นคะแนนงดออกเสียงสูงกว่าคะแนนของผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 150 คน เป็นบัญชีเดียวกันทั้งประเทศ โดยพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้นที่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ เนื่องจากการเลือกตั้งจะใช้บัตรใบเดียว

คือหนึ่งคะแนนลงให้ผู้สมัครที่ชื่นชอบในเขตของตน จะถูกนับเป็นหนึ่งคะแนนในการคิดที่นั่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้กับพรรคการเมืองที่ผู้สมัครคนนั้นสังกัดอยู่ด้วย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญบอกวิธีคิดไว้ ผมขอสรุปให้ฟังง่ายๆ ดังนี้

1.หาคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส. 1 คนก่อน ด้วยการนำคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือก ส.ส.ทุกพรรคมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวน ส.ส.ทั้งหมดคือ 500

เช่น ผู้สมัคร ส.ส.ทุกพรรคได้คะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกัน 29.5 ล้านเสียง เมื่อนำไปหารจำนวน ส.ส. 500 คน ผลลัพธ์ที่ได้คือทุก 59,000 เสียง พรรคนั้นจะมี ส.ส. 1 คน

2.การหาจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมี ให้นำผลลัพธ์จากข้อ 1 ไปหารด้วยคะแนนที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตที่ได้รับจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น พรรค ก.มีคะแนนเลือกตั้งรวมทั้งประเทศ 13.1 ล้านเสียง เมื่อหารกับ 59,000 เสียง จะได้ผลลัพธ์ 222.03 ดังนั้นจำนวนที่พรรค ก.พึงมี ส.ส. คือ 222 คน

เศษทศนิยมของแต่ละพรรคที่เหลือ ให้เก็บไว้คิดหาเศษที่เหลือของจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมี เช่น เศษที่เหลือของจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมี มี 7 คน ให้กระจายจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีไปอีกพรรคละ 1 คน สำหรับ 7 พรรค ที่มีเศษทศนิยมสูงสุด 7 ลำดับแรก

3.การหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้นำจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมี ลบด้วยจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตที่ได้รับเลือก เช่น พรรค ก. พึงมี ส.ส. 222 คน ลบจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตที่ได้รับเลือกแบบไปแล้ว 187 คน จะทำให้พรรค ก.จะมีจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกอีก 35 คน

ดังนั้น การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ทุกคะแนนที่ผู้สิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนแบบแบ่งเขต จะส่งผลต่อการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วย

ที่มาของข่าว  ข่าวสดออนไลน์  และ  iLawClub

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*