เลือกตั้ง62 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 – หลายท่านทราบแล้วล่ะว่า  วันที่  24  มีนาคม  2562  นี้เป็นวันเลือกตั้ง  แต่หลายท่านไม่ทราบว่า  วันเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันที่  17  มีนาคม  2562  และหลายท่านสงสัยว่า  ทำไมต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้า  ถ้าจะไปต้องทำยังไง

เลือกตั้ง62 ใครบ้างควรไปเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่  24  มีนาคม  2562  แต่วันนั้นเราอาจติดธุระหรือติดงานอย่างอื่น  เช่น  ข้าราชการอย่างพวกเราเนี่ยอาจได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในวันพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เรามีสิทธิเลือกตั้ง  หรือพื้นที่ที่เรามีสิทธิ  แต่เราไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ซึ่งเราไม่อยากเสียสิทธิ  เราก็ต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้า

ผมขอแยกเป็นสองกลุ่มนะครับ  กลุ่มแรกคือ  กลุ่มที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้ง  อยู่คนละที่กับทะเบียนบ้าน  คือคนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน  แล้วไม่สะดวกไปในวันเลือกตั้ง

หรือ  คนที่ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นไม่ถึง  90  วันนับถึงวันเลือกตั้ง  กลุ่มนี้เมื่อไปเลือกตั้ง  เขาจะให้ไปใช้สิทธิที่พื้นที่เดิมที่มีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนย้ายนะครับ

ตัวอย่างเช่น  ผมมีชื่อในเขต  1  อุดรธานี  ย้ายไปอยู่เขต  2  ขอนแก่นเมื่อวันที่  21  เดือนมกราคม  2562  นับถึงวันเลือกตั้ง  24  มีนาคม  2562  ผมมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งใหม่ไม่ถึง  90  วัน  ผมต้องไปใช้สิทธิในเขตเลือกตั้งที่ผมมีชื่อก่อนย้ายไปคือเขต  1  อุดรธานี

หรือ  ท่านเป็นข้าราชการ  แล้วได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง

อีกกลุ่มหนึ่งคือ  กลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้ง  นั่นแหละ  แต่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง

สรุปก็คือ  ผู้มีสิทธิที่อยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน  และผู้มีสิทธิที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า  90  วันนับถึงวันเลือกตั้ง  (ให้ไปลงคะแนนในเขตที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบีบนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน)  ให้ไปแจ้งละทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่มิใช่ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง  ให้ไปแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต

เลือกตั้ง62

เลือกตั้งล่วงหน้าต้องลงทะเบียน

เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่  17  มีนาคม  2562  ต้องแจ้งลงทะเบียนก่อนครับ  ซึ่งเวลาแจ้งลงทะเบียนเหลือเพียง  2  วันคือ  วันที่  18  และ  19  กุมภาพันธ์  2562  นี้เท่านั้น  ถ้าท่านแจ้งลงทะเบียนออนไลน์ทาง

https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote

หมดเขตเที่ยงคืนวันที่  19  กุมภาพันธ์  2562  ครับ

ถ้าท่านมีเวลา  ในสองวันนี้ท่านก็ไปยื่นที่เขตเลือกตั้งที่ตัวเองมีสิทธิ  หรือเขตที่ตัวท่านเองประสงค์จะไปลงคะแนน  โดยยื่นกับนายทะเบียนอำเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  ถ้าจะให้ไปยื่นทางไปรษณีย์วันนี้คงไม่ทันแล้วล่ะครับ  เหลือแค่ไปด้วยตนเอง  หรือสะดวกสุดคือลงทะเบียนออนไลน์เลยครับ

ไม่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้มั้ยจะไปวันเลือกตั้ง

หลายคนอาจจะสะดวก  แม้จะอยู่ต่างจังหวัด  แม้จะทำงานและอาศัยอยู่  กทม.  แต่สะดวกอย่างยิ่งเพราะนายจ้างอนุญาตให้มาเลือกตั้งได้  ขอมาวันเลือกตั้งเลยได้มั้ย  ตอบว่า  ได้ครับ

ขอเพียงท่านมาใช้สิทธิของท่าน  ผมก็ยกนิ้วโป้งให้แล้วล่ะครับ  สุดยอด (ด.เด็กล้านตัว) จริงๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*