เรียกเงินคืน

ทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากถูก เรียกเงินคืน ย้อนหลัง

ทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากถูก เรียกเงินคืน ย้อนหลัง ถ้าไปถามนักพัฒนาชุมชนที่ทำงานอยู่องค์กรปกครองส่วนท้อ…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ
เบี้ยผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุ ที่รับบำนาญเรียกคืนหรือไม่

เบี้ยผู้สูงอายุ ที่รับเงินบำนาญ ซึ่งส่วนมากเป็นบำนาญพิเศษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบไม่ได้ ไม…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ
teacher training

มสธ.มีหลักสูตรอบรมครูและนักวิชาการศึกษานะ

มสธ.มีหลักสูตรอบรมครูและนักวิชาการศึกษานะ – เมื่อคราวที่เรา ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้อง…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ