คนพิการ

คนพิการ คนด้อยโอกาส รอการช่วยเหลือมีอีกเยอะ

คนพิการ คนด้อยโอกาส ที่รอการช่วยเหลือจากเรายังมีอีกเยอะครับ ผมเชื่อว่านักพัฒนาชุมชนที่ทำงานอยู่ในองค…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ