บันทึกการเดินทาง

บันทึกการเดินทาง : ในวันที่โควิดกลับมาอีกครั้ง

บันทึกการเดินทาง ในการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยมีโควิดกลับมาหาเ…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ