อบรมเบี้ยยังชีพรุ่นอุดร วันที่ 9-11 ธันวาคมนี้

อบรมเบี้ยยังชีพรุ่นอุดร วันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 นี้ ที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่มหาวิ…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ