อบรมเบี้ยยังชีพ62

อบรมเบี้ยยังชีพ62 : นักพัฒน์ อปท.ควรไปอบรม

อบรมเบี้ยยังชีพ62 – ทำไมผมถึงบอกว่า นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรไปอบรม 1.เชื่อมั้ย…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ