อบรมเบี้ย

อบรมเบี้ยกับ มสธ. เพื่อเตรียมตัวรับงาน (ใหม่)

อบรมเบี้ยกับ มสธ. เพื่อเตรียมตัวรับงาน (ใหม่) คราวนี้จัดในพื้นที่ภาคอีสานครับ ในเดือนพฤษภาคมและเดือน…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ