เรียกเงินคืน

ทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากถูก เรียกเงินคืน ย้อนหลัง

ทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากถูก เรียกเงินคืน ย้อนหลัง ถ้าไปถามนักพัฒนาชุมชนที่ทำงานอยู่องค์กรปกครองส่วนท้อ…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ