เลือกตั้ง อบจ.

เลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 63 ไม่มีเลือกล่วงหน้า

เลือกตั้ง อบจ. หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนายกและสมาชิกสภา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ไม่มี…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ