เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 : ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม

เลือกตั้ง62 – ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้นมีระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่ออก…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ